2014

 

 

נס חנוכה - דיווח שהתקבל במשרד החקלאות הביא להצלת כלבת רוטוויילר ושלושת גוריה בבית בכפר חסידים, אשר סביב זנבותיהם נקשרו גומיות במטרה לגרום לנמק ולהביא לנשירת זנבותיהםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2014/Pages/kfar_hasidim.aspxנס חנוכה - דיווח שהתקבל במשרד החקלאות הביא להצלת כלבת רוטוויילר ושלושת גוריה בבית בכפר חסידים, אשר סביב זנבותיהם נקשרו גומיות במטרה לגרום לנמק ולהביא לנשירת זנבותיהםנס חנוכה - דיווח שהתקבל במשרד החקלאות הביא להצלת כלבת רוטוויילר ושלושת גוריה בבית בכפר חסידים, אשר סביב זנבותיהם נקשרו גומיות במטרה לגרום לנמק ולהביא
משרד החקלאות הגיש בקשה לצו מניעה להפסקת הפעילות בדיר חזירים בגליל המערבי בשל עבירות על חוק צער בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2014/Pages/Pigsty.aspxמשרד החקלאות הגיש בקשה לצו מניעה להפסקת הפעילות בדיר חזירים בגליל המערבי בשל עבירות על חוק צער בעלי חייםמשרד החקלאות הגיש בקשה לצו מניעה להפסקת הפעילות בדיר חזירים בגליל המערבי בשל עבירות על חוק צער בעלי חיים
חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב- משרד החקלאות הפיץ היום תזכיר תיקונים לחוק צער בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2014/Pages/idkun_hok_tsaar_baach.aspxחוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב- משרד החקלאות הפיץ היום תזכיר תיקונים לחוק צער בעלי חייםחוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב- משרד החקלאות הפיץ היום תזכיר תיקונים לחוק צער בעלי חיים
מפקחי משרד החקלאות החרימו כלבת אמסטף שהוחזקה בתנאים מחפירים וללא טיפול רפואי בחצר בית במושב נופך, סמוך לפתח תקווהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2014/Pages/Abuse_Amstaf.aspxמפקחי משרד החקלאות החרימו כלבת אמסטף שהוחזקה בתנאים מחפירים וללא טיפול רפואי בחצר בית במושב נופך, סמוך לפתח תקווהמפקחי משרד החקלאות החרימו כלבת אמסטף שהוחזקה בתנאים מחפירים וללא טיפול רפואי בחצר בית במושב נופך, סמוך לפתח תקווה
הוראות לשעת חירום - חיות מחמדhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2014/Pages/horaot_leshaat_chirum.aspxהוראות לשעת חירום - חיות מחמדהוראות לשעת חירום - חיות מחמד
חוברת מידע בנושא שמירה על רווחת חיות משקhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2014/Pages/hoveret.aspxחוברת מידע בנושא שמירה על רווחת חיות משקחוברת מידע בנושא שמירה על רווחת חיות משק