בריאות צאן

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

רופא הצאן של השירותים הווטרינריים מטפל בנושאים הבאים:

  • שמירה על בריאות עדר הצאן הישראלי.
  • ניטור ומניעה של מחלות מדבקות בצאן.
  • סיוע להפחתת תחלואה בזמן התפרצות מחלות.
  • יעוץ לרופאים, מגדלים, אגודת הנוקדים ולשה"מ בכל הקשור לרפואת צאן.
  • ביקורים תכופים במשקי הצאן בניסיון לאתר בעיות ולפתרן.

במסגרת המאמצים להקטנת התחלואה בעדרי הצאן בארץ יש שלוש פעולות אותן על הקונה לבצע לפני רכישת בעלי חיים חדשים המיועדים לגידול במשקו.

בדיקות נדרשות בטרם רכישת צאן לצרכי גידול:

א. בדיקה עם הלשכה הווטרינרית שבתחומה נמצא העדר המוכר לגבי:
1. היסטוריית התחלואה בעדר ב-10 השנים האחרונות.
2. וידוי ביצוע חיסוני החובה המבוצעים בעדר (חיסונים נגד: ברוצלה, פו"ט, דבר צאן, אבעבועות צאן) וחיסוני רשות (חיסונים נגד: סמום מעיים, כלמידיה וקדחת קיו).
3. חופשיות העדר ממחלת הברוצלוזיס.

ב. בעלי חיים המיועדים לרכישה יבדקו לחופשיותם מהמחלות Maedi Visna / Caprine Arthritis Encephalitis, מיקופלזמה בת-שחפת ונאוספורה (Neospora caninum). הבדיקות הן בדיקות סרולוגיות המ​בוצעות במעבדות במכון הווטרינרי (הבדיקות תתבצענה בטור ולא במקביל).

ג. אחרי קבלת התוצאה כי בעלי החיים חופשיים משלוש המחלות הנ"ל, יבדוק רופא וטרינר מטעם הקונה את כל בעלי החיים בדיקה פיסית מלאה ויתן בידי הקונה מסמך המעיד על בריאותם.
תכנית ממשקית לבריאות ויצרנות העדר
מידע אודות מחלות העשויות להיות מועברות מחלב עיזים וכבשים בני אדם

בריאות צאן (שו"ט)

 

 

 

 

תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםמידע לחקלאי;בריאות בעלי חיים;סוסיםבריאות צאן (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvotתכנון ובניית אורוות ומבנים נלווים03/11/2019 22:00:00{7b25fdcd-c18d-48bb-8335-9d4644248b37}7727f374-94e1-47a7-a9a8-1ed43bce03315
הודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.19שירותים וטרינריים;צאן;ענפי בעלי חיים;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים;אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon1_29-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.1929/10/2019 22:00:00{3d71c800-bb24-450d-a1d3-496c0a7cc046}b83cf44d-368a-44b0-a456-8618470e659825
נגיעות בטפיל נאוספורה קנינום (Neospora caninum) בצאןשירותים וטרינריים;צאן;מידע לחקלאי;ענפי בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכלים;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים;בריאות צאן (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2019/Pages/Neospora-caninum.aspxנגיעות בטפיל נאוספורה קנינום (Neospora caninum) בצאן19/02/2019 22:00:00{a8515f6c-64dd-425d-8335-4165061f6c66}ff5f5c27-5fd3-4991-a6c3-7d88aebb2c412
רפואת עדר צאןבריאות צאן (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2018/Pages/refuat_eder.aspxרפואת עדר 06/02/2018 22:00:00{f9f7751e-dc00-4fe1-9542-c1dacf74cf66}ecbf7362-d8f2-4395-9b6d-98a8ac3f72072

 

 

שמואל זמיר ד"רשמואל זמיר ד"ר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466440שמואל זמיר ד_ררופא וטרינר (מומחה למחלות צאן)03-968176403-9681753shmuelz@moag.gov.il

 

 

חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים לשנים 2019-2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/hozer_hisun_-FMD_2019-2020.aspxחיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים לשנים 2019-202026/08/2019 21:00:00
בבזיוזיס בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2018/Pages/babzyuzis.aspxבבזיוזיס בכבשים06/06/2018 21:00:00
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/inport%20export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>יבוא מקנה צאן
<a href="http://shaham.moag.gov.il/Unit/animal/zon_eizim/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מידע והנחיות לגידול צאן

 

 

 

 

מינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/minuy_mefakhim.aspxמינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינריים
תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנט–1998https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/mahalot_hazraa_tzon.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנט–1998
תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), תשך–1959https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_risus_tzon.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), תשך–1959
תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשלט–1978https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_simun_tzon.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשלט–1978