​​

 

 

מחלת כחול הלשוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2017/Pages/khol_halashon.aspxמחלת כחול הלשון
חלב עיזים - אפיון ושמושיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2017/Pages/halav_izim.aspxחלב עיזים - אפיון ושמושים