חוקים ונהלים

 

 

תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), תשמ"ט-1989https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/HisunBaleiHaim/Hukim/Pages/Berotzlozis.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), תשמ"ט-1989
תקנות מחלות בעלי-חיים (ברוצלוזיס הבקר), תשל"ו-1976https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/HisunBaleiHaim/Hukim/Pages/Brotzlozis1976.aspxתקנות מחלות בעלי-חיים (ברוצלוזיס הבקר), תשל"ו-1976
תקנות מחלות בעלי-חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש"ך-1959https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/HisunBaleiHaim/Hukim/Pages/HapeVhatlapaim1959.aspxתקנות מחלות בעלי-חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש"ך-1959
תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי"ט-1959https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/HisunBaleiHaim/Hukim/Pages/HisunMahalotShonot.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי"ט-1959