2013

 

 

הוצאת ישובים מתחום הסגרי פה וטלפיים - 31.12.13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2013/Pages/sium_pe_tlafaim_31.12.13.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי פה וטלפיים - 31.12.13הוצאת ישובים מתחום הסגרי פה וטלפיים
עדכון אירועי הפה והטלפיים במג'דל שמס וביריחו - 9.12.13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2013/Pages/pe tlafaim_9-12-13.aspxעדכון אירועי הפה והטלפיים במג'דל שמס וביריחו - 9.12.13עדכון באשר לאירועי הפה והטלפיים
מחלת הפה והטלפיים ביריחו - 26.11.13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2013/Pages/pe_tlafaim_26.11.13.aspxמחלת הפה והטלפיים ביריחו - 26.11.13מחלת הפה והטלפיים ביריחו - 26.11.13
מחלת הפה והטלפיים במג'דל שמס - 19.11.13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2013/Pages/pe_tlafaim_19.11.13.aspxמחלת הפה והטלפיים במג'דל שמס - 19.11.13הפה והטלפיים במג'דל שמס, רמת הגולן
תכנית חיסון מקנה בישראל: 2013-2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2013/Pages/hisun_mikne_2013-2014.aspxתכנית חיסון מקנה בישראל: 2013-2014חיסון מקנה