2016

 

 

הנחיות להגשת בקשה לדחיית חיסון כלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2016/Pages/dhiyat_hisun_vet.aspxהנחיות להגשת בקשה לדחיית חיסון כלבת