2017

​​

 

 

התפרצויות מחלת הפה והטלפיים בישראל 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2017/Pages/pe_tlafaim.aspxהתפרצויות מחלת הפה והטלפיים בישראל 2017
מחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 4https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2017/Pages/pe_tlsfaim_4.aspxמחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 4