2018

​​

 

 

פה וטלפיים בקיבוץ אורטל - 26.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/kibutz_ortal_23-12-18.aspxפה וטלפיים בקיבוץ אורטל - 26.12.18
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד - 20.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_kfar_sald_29-11-18.aspxמחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד - 20.12.18
חשד פה וטלפיים בכפר רג'ר - 23.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_rager-23-12-18.aspxחשד פה וטלפיים בכפר רג'ר - 23.12.18
ממצא חיובי למחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר בקיבוץ להבות הבשן, הודעה ראשונה - 17.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/hesger_lehavot_bashan-17-12-18.aspxממצא חיובי למחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר בקיבוץ להבות הבשן, הודעה ראשונה - 17.12.18
מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 20.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe)tlafaim_snir_5-12-18.aspxמחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 20.12.18
מחלת דבר צאן במושב שרונה - 29.11.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/ashad_dever_shrona_19-11-18.aspxמחלת דבר צאן במושב שרונה - 29.11.18
חשד למחלת הפה והטלפיים בצפון רמת הגולן (חרמון)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_hermon.aspxחשד למחלת הפה והטלפיים בצפון רמת הגולן (חרמון)
עדכון בנושא חיסון כלבת לבקר והצאן - 28.10.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/hhisun_kalevet_18.aspxעדכון בנושא חיסון כלבת לבקר והצאן - 28.10.18
מחלת הפה והטלפיים בשעל הודעה מספר 1 - 28.9.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_shaal_28-9-2018.aspxמחלת הפה והטלפיים בשעל הודעה מספר 1 - 28.9.18
תגבור מחלקות וטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/siyua_rashuyot_amakim_2018.aspxתגבור מחלקות וטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקים