2019

 

 

ממצא חיובי לדבר הצאן בישוב אלעד, יער קולה - 21.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/dever_tzon-21-4-2021.aspxממצא חיובי לדבר הצאן בישוב אלעד, יער קולה - 21.4.21
מקרה כלבת מספר 21 בכלב, בישוב בית ג'ן - 21.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_21.aspxמקרה כלבת מספר 21 בכלב, בישוב בית ג'ן - 21.4.21
עדכונים מאירוע מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד שהחל בתאריך 14.3.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_22-2-21.aspxעדכונים מאירוע מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד שהחל בתאריך 14.3.21