2020

בשל ההתפשטות הרחבה של 19-Covid ברחבי העולם בקרב בני אדם, מצטברות עדויות כי קיימת אפשרות נדירה להדבקת בעלי חיים בנגיף מבני אדם נגועים. נמצאו מספר בעלי חיים חיוביים לנגיף, ממינים שונים, שהיו
במגע קרוב עם אנשים חולים:
  • כלבים.
  • חתולים.
  • חתולים גדולים (אריות, טיגריסים בגני חיות), 
  • חורפנים (מינק).
בכל המקרים נראה כי מקור הדבקת בעלי החיים הוא בני אדם חולים עמם באו במגע. 

למידע המלא בנושא קורונה (19-Covid) ובעלי חיים עדכון – 15.11.20

 

 

עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים
עדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_10-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21