2021

הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה, רפתות בכיסופים ובקיבוץ רביבים - 11.2.21 במשקים:
1. רפת חלבלבן - בכיסופים
2. רפת רן – בקיבוץ רביבים
נמצאו נקיים ממחלת הברוצלה - בשני סבבים אחרונים של בדיקות דמים.
המשקים נמצאים במעקב, וניתנו הוראות על מנת לשמר את המצב הקיים היום ולשמור על תנאי בטיחות ביולוגיים.


הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה, רפתות בכיסופים ובקיבוץ רביבים - 11.2.21

 

 

דחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/dhiyat_yevu_baaley_haim.aspxדחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים