2021

היות וברשות הפלשתינאית לא ניתן חיסון לפה וטלפיים, ומאחר והמקנה שם לא מחוסן, אין להעביר בקר לרשות הפלשתינאית, אלא רק לאחר חיסון שני של פה-וטלפיים (כלומר 2 חיסונים).

העברת בקר לרשות הפלשתינאית בעקבות ממצא מחלת הפה והטלפיים - 6.1.21

 

 

עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים
עדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_10-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21