2021

כלבה משוטטת שנשכה שני אנשים, הובאה ביום 21.1.21, לבדיקה במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.
ביום 2021.1.24 ,הכלבה נמצאה חיובית לכלבת. האנשים מטופלים על-ידי משרד הבריאות. בוצע תחקיר המקרה.

מקרה כלבת מספר 5 - בכלב, בקיבוץ קטורה, מועצה אזורית חבל אילות 27.1.21

 

 

התפרצויות שפעת העופות H5N8https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N8
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
עדכונים מאירוע פה וטלפיים ביהודיה, שהחל בתאריך 16.3.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_17-3-21.aspxעדכונים מאירוע פה וטלפיים ביהודיה, שהחל בתאריך 16.3.21