2021

בתאריך 18.3.21 הגיעו דגימות מחומר החשוד למחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר מלהבות הבשן. בדגימות שהועברו למכון הווטרינרי, אומת ביום 19.3.2021 החשד בבדיקות PCR וצמיחה של הווירוס בתרבית תאים.

הוגדר אזור התפרצות ברדיוס 10 ק"מ מסביב למוקד, והוטל הסגר. מוחרגים רפת אורטל ורפתות מושב בית הלל.
החל מתאריך 1.4.21 אין סימנים קליניים פעילים של מחלת הפה והטלפיים, בלהבות הבשן. אי-לכך, החל מיום 1.4.2021 החלה ספירה לאחור.

נספח 1: תנאים להעברת בעלי חיים לשחיטה ולגידול

מפת ישובים בהסגר 3 ו-10 ק"מ להבות הבשן

אירוע פה וטלפיים בלהבות הבשן הודעה ראשונה - 18.3.21

 

 

התפרצויות שפעת העופות H5N8https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N8
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
עדכונים מאירוע פה וטלפיים ביהודיה, שהחל בתאריך 16.3.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_17-3-21.aspxעדכונים מאירוע פה וטלפיים ביהודיה, שהחל בתאריך 16.3.21