2021

הבהרות באשר לשחרור הסגרים של משקים הנמצאים באזור הנגוע בפה-וטלפיים, כוללות פרטי התנאים להעברת בעלי חיים (בקר, צאן וחזירים) לשחיטה ולגידול​. 

הבהרות בנושא שחרור הסגרים של משקים הנמצאים באזור הנגוע בפה וטלפיים

 

 

התפרצויות שפעת העופות H5N8https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N8
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
עדכונים מאירוע פה וטלפיים ביהודיה, שהחל בתאריך 16.3.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_17-3-21.aspxעדכונים מאירוע פה וטלפיים ביהודיה, שהחל בתאריך 16.3.21