2015

 

 

הזמנה ליום עיון בנושא בריאות דגים - 11.2.2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2015/Pages/yom_iun_dagim_11.2.16.aspxהזמנה ליום עיון בנושא בריאות דגים - 11.2.2016הזמנה ליום עיון בנושא בריאות דגים
הודעה אודות שבוע העלאת המודעות לעמידות לחומרים אנטימיקרוביאליים בדגים 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2015/Pages/oie_dagim.aspxהודעה אודות שבוע העלאת המודעות לעמידות לחומרים אנטימיקרוביאליים בדגים 2015הודעה אודות שבוע העלאת המודעות לעמידות לחומרים אנטימיקרוביאליים בדגים 2015
חוזר חובת דיווח על אירועי תמותת דגים בכנרתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2015/Pages/hozer_dagim.aspxחוזר חובת דיווח על אירועי תמותת דגים בכנרתחוזר חובת דיווח על אירועי תמותת דגים בכנרת
דיווח על מחלות רשומות בדגים ובדו-חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2015/Pages/mahalot_dagim.aspxדיווח על מחלות רשומות בדגים ובדו-חייםדיווח על מחלות רשומות בדגים ובדו-חיים
Vets and aquaculture - an evolving relationshiphttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2015/Pages/Vets and aquaculture - an evolving relationship.aspxVets and aquaculture - an evolving relationshipVets and aquaculture - an evolving relationship