פרסומים

 

 

הודעה על מדיניות אכיפה בתחום הצבת דבוריות להאבקה בענף הדבש וגידול דבוריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dvorim/pirsumim/Pages/dvoriot_haavaka.aspxהודעה על מדיניות אכיפה בתחום הצבת דבוריות להאבקה בענף הדבש וגידול דבוריםהודעה על מדיניות אכיפה בתחום הצבת דבוריות להאבקה בענף הדבש וגידול דבורים
הוראות עבודה - מגדלי דבוריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dvorim/pirsumim/Pages/megadley_dvorim.aspxהוראות עבודה - מגדלי דבוריםהוראות עבודה - מגדלי דבורים