כחלק מתמודדות עם התפרצות מחלת הקורונה, לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום עבור מגדלי גמלים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקיום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.
גמל

 

 

מקרה כלבת מספר 3 בתן, במושב כרם בן זמרה - 21.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_zimra.aspxמקרה כלבת מספר 3 בתן, במושב כרם בן זמרה - 21.1.21
מקרה כלבת מספר 4 בכלב, בישוב כרכום - 21.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_carcum_21-1-21.aspxמקרה כלבת מספר 4 בכלב, בישוב כרכום - 21.1.21
מחלת הפה-והטלפיים בחיות-בר, הודעה ראשונה - 24.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_goren-24-1-2021.aspxמחלת הפה-והטלפיים בחיות-בר, הודעה ראשונה - 24.1.21