עם כניסת תקנות החירום לתוקף בשל התפשטות נגיף קורונה: המשרד להגנת הסביבה והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מנחים מתקנים שבהם מוחזקים בעלי חיים כיצד להבטיח את רווחתם גם בעת הזו.

המשרד להגנת הסביבה, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים העבירו הנחיות מיוחדות להתנהלות בזמן משבר קורונה למתקנים המחזיקים בעלי חיים שלא לצרכים חקלאיים, כדי לאפשר המשך טיפול ראוי והבטחת רווחה לבעלי החיים, מתוך מילוי הנחיות משרד הבריאות.

במכתבים שיצאו לעמותות ולגני החיות פורטו ההנחיות, ובהן הקפדה על עבודה בצוותים נפרדים, הצטיידות במלאי מזון לתקופה של שבועיים קדימה, תגבור וגיוון העשרות סביבתיות לבעלי החיים כדי לעודד התנהגויות טבעיות ולהפיג את השעמום ומתן דגש על כך שבעבודה עם קופים מזנים שונים (פרימטים), יש להקפיד על שימוש בכפפות ובמסכות ולהגביל את המגע עימם למינימום הנדרש.

נוסף על כך, פנו המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים לראשי הרשויות המקומיות בישראל והסבירו כי קיימת חובה להשאיר עובדים במתקנים שבהם מוחזקים בעלי חיים ולצורך כך יש להכיר בעובדים אלו עובדים חיוניים. המתקנים כוללים את כל פינות החי וחנויות לממכר בעלי חיים שבתחומי שיפוט הרשות.

הגופים ממשיכים לדאוג לבעלי החיים גם בעתות משבר ופועלים באופן נרחב להבטיח כי ההנחיות יקוימו ובעלי החיים יוחזקו ללא פגיעה ברווחתם.

לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום למטפלים בבעלי חיים, בגני חיות ופינות חי. הוראות אלו תקפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקיום הוראות אחרות של משרדי הממשלה:

התנהלות בגני חיות ובפינות חי בעת משבת מגפת הקורונה - עדכון 2.4.20
התנהלות בגני חיות ובפינות חי בעת משבר מגפת הקורונה - עדכון 22.3.20

עז שותה

 

 

H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/18-10-2020__ezorim_shapaat_ofot.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-15-10-20.aspx H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20