המחלקה לבריאות סוסים מטפלת בנושאים הבאים:

1. הצעות תקנות הקשורות לבריאות ורווחת הסוסים וחמורים
2. פניות של מגדלים בנושאי בריאות, גידול, טיפוח ורווחת הסוסים
3. הפעלת פרויקט לחילוץ ושיקום סוסים וחמורים במשרד החקלאות -
תלונות בנוגע להתעללות והזנחה של סוסים וחמורים ניתן להעביר 24 שעות ביממה למוקד יחידת הפיצו"ח בטל': 03-9559911
4. סיורים וביקורות באורוות סוסים
5. מתן היתרים לאירועי סוסים
6. מתן הרצאות הסברה בנושאים של בריאות, גידול ורווחת סוסים
7. בדיקות תכניות בניה לאורוות סוסים, ניתן לקרוא חומר בנושא בחוברת ההדרכה
8. הוצאת עיתון למגדלים בנושא סוסים בשירותים הווטרינרים - ד"ר סוס, ועלוני מידע למגדלים ולרופאי הסוסים.
הטיפול נעשה במשולב עם הלשכות הווטרינריות, הרופאים הווטרינרים הרשותיים, יחידת הפיצו"ח והמשרד להגנת הסביבה.

בריאות סוסים (שו"ט)

 

 

 

 

הודעה סופית ל-O.I.E אבעבועות בגמלים - 18.10.16בריאות בעלי חייםבריאות סוסים (שו"ט);אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2016/Pages/ababuot_gmalim 18.10.16.aspxהודעה סופית ל-O.I.E אבעבועות בגמלים - 18.10.1627/07/2016 21:00:00{84871285-f61e-43f6-a5ec-4f78419f813d}affc3141-750c-413d-9972-7547f69ce04d6
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חיים;סוסיםבריאות סוסים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/botulizm_susim_2015.aspxחוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.1506/06/2015 21:00:00{bea18a0c-f507-46d3-93a8-7e7db775d65f}5ac2ee1c-769b-4d5a-81f3-fdc4c12748bd20
מפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותהבריאות בעלי חיים;סוסיםבריאות סוסים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/pinuy_aton.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותה07/01/2014 22:00:00{bea18a0c-f507-46d3-93a8-7e7db775d65f}5ac2ee1c-769b-4d5a-81f3-fdc4c12748bd18
השתלמות לזיהוי סוסי טרובדור עבור ספר העדר - 14-15/10/13בריאות בעלי חיים;סוסיםבריאות סוסים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hishtalmut_susim_2013.aspxהשתלמות לזיהוי סוסי טרובדור עבור ספר העדר - 14-15/10/1305/10/2013 22:00:00{bea18a0c-f507-46d3-93a8-7e7db775d65f}5ac2ee1c-769b-4d5a-81f3-fdc4c12748bd12

 

 

מילדנברג צביהמילדנברג צביה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466604מילדנברג צביהרופאת קלוטי פרסה ופינות חי03-968175203-9681730zviami@moag.gov.il

 

 

חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim_19-8-18.aspxחוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.1811/09/2018 21:00:00
חוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim.aspxחוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסים03/12/2017 22:00:00
הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת22/10/2017 21:00:00
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכט–1969https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_taaruchot.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכט–1969