תעודת בריאות והצהרה לייצוא כלבים וחתולים לאנגליהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Exp-pets-GB-non-commercial-07012021.aspxתעודת בריאות והצהרה לייצוא כלבים וחתולים לאנגליה
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לטורקיהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Exp-pets-Turkey.aspxתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לטורקיה
יצוא חיות מחמד שמקורן ברשות הפלסטינית דרך ישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yetzu_rashut_12-20.aspxיצוא חיות מחמד שמקורן ברשות הפלסטינית דרך ישראל