הנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/hanhayot_mispo_hovala.aspxהנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - עדכון
רגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/regulazia_anti_3.aspxרגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים
סיכום פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים לשנים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/sikum_shnati.aspxסיכום פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים לשנים 2014-2015
הזמנת בעלי שיח לדיון בנושא מדיניות הכרה במעבדותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/hasmahat_maabadot.aspxהזמנת בעלי שיח לדיון בנושא מדיניות הכרה במעבדות
הודעה על חידוש היתר לייצור מזון נא לכלבים (Raw food)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/Raw_food.aspxהודעה על חידוש היתר לייצור מזון נא לכלבים (Raw food)