דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2019.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2019
דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2016-2018.aspxדו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018אלו מחלות בעלי חיים נרשמו בישראל בשנים האחרונות? אלו ערים בישראל היו המובילות בהחזקת כלבים? מהם גזעי הכלבים הנפוצים ביותר? להלן דו"ח המאגד בתוכו סיכומים, נתונים ומידע לגבי ענפי בעלי חיים ואודות פעילות השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי.
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2013.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doh_shnati_2012.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2012דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2012
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2011https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2011.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2011
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2010https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_ 2010_vet.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2010דו"ח שנתי
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2009https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2009.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2009דו"ח שנתי
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2008https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/rep_2008.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2008דו"ח שנתי
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2007https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/rep_2007.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2007דו"ח שנתי 2007
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2006https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/rep_2006.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2006
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2005https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/דוח שנתי - 2005.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2005
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2004https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/דוח שנתי - 2004.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2004
דו"חות שנתיים משנים קודמותhttps://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/old_rep.aspxדו"חות שנתיים משנים קודמות