כחול-הלשון

​​​​​מחלת כחול הלשון (Blue Tongue) היא מחלה וירלית של כבשים ומעלי גירה אחרים הנגרמת על ידי נגיף ארבו (Orbivirus ממשפחת ה- Reoviridae) המועברת על ידי חרקים מסוגים שונים ובמיוחד יבחושים - בישראל המעביר הוא היבחוש Culicoides imicola. בעולם ידועים כיום 25 טיפוסים סרולוגיים שונים של נגיף כחל"ש, ובישראל ידועים 9 טיפוסים של הנגיף בלבד.

​סימנים קליניים 


מחלת כחל"ש זוהי מחלה אקוטית המאופיינת בחום גבוהה(40.50C-420C) היפרמיה, בצקת בולטת באזור הראש, דמומים  בחלל הפה, הקורונות ודלקות שרירים.

מחלת כחול הלשון (Blue Tongue) היא מחלה וירלית ש

​​​האפידמיולוגיה של המחלה נקבעת בעיקר על ידי שלושה מרכיבים:
1) מחזור החיים והפעילות של המעביר.
2) הפתוגניות, כושר ההדבקה והאנטיגניות של טיפוס/י הנגיף/ים המעורב/ים.
3) רגישות הפונדקאי.

תקופת פעילותו של הנגיף הוא הגורם המשמעותי ביותר.
המאפיין את התפרצויות המחלה התנהגות המעביר ונגיף כחל"ש היה שונה בשלוש השנים האחרונות ממה שהיה ידוע על מחלה זו בשנים עברו: אם עד שנת 2006 המחלה נחשבה עונתית מובהקת ששיאה מתרחש בסוף הקיץ והסתיו והיא נעלמת עם הופעת הגשמים הראשונים (בשל העלמות המעביר) הרי בשלוש השנים האחרונות המחלה היתה פעילה כל השנה ולמעשה לא קיימת יותר עונתיות בהופעתה.

גזע האוואסי שהיה ידוע כעמיד למחלה חלה במחלה ומספר פרטים מתו כתוצאה מהתחלואה.

כחול הלשון בישראל 


בשנת 2008 אובחנה המחלה בפעם הראשונה בעדר עיזים בארץ. בפעם הראשונה חלה בארץ בקר במחלה כפי שקרה באירופה הן לאחר שנחשף לטיפוסים האנדמיים 4, 16 והן לחדשים 8 ו-24.


עד שנת 2006 היו ידועים בישראל 5 זנים אנדמיים של וירוס כחל"ש 2,4,6,10,16. בשנים 2009-2006 נוספו 4 זנים חדשים: 5,8,15,24.המחלה הופיעה לראשונה באזור הנגב, הערבה וברמת הגולן.

בשנים 2009-2008 התרחשו בארץ למעלה מ- 20 מקרי תחלואה בכבשים (מקרים מאושרים מעבדתית). המספר הרב של מקרי התחלואה בכבשים בכל אזורי הארץ, אופי התחלואה והתמותה שנגרמה ממנה משנה את ההתייחסות למחלה. מחלת כחל"ש מהווה כיום איום קשה על בריאות עדרי הצאן והבקר בארץ.

כחול הלשון - כרטיס מחלה​​​​