סימני המחלה בבעלי חיים  

מחלת הכלבת הנה מחלה סופנית, מופיעה במגוון צורות ואין מקרה אחד דומה למשנהו. בימים הראשונים של המחלה חל שינוי בהתנהגות בעל החיים. במהלכו הופכות חיות שהן ידידותיות בדרך כלל לתוקפניות ולהיפך. בחיות אלו ניכרת הרחבת אישונים. במהלך תקופת המחלה לוקים בעלי חיים נגועים בטרוף, נעים למרחקים, נושכים בדרכם חפצים דוממים, בעלי חיים אחרים ובני אדם. שיתוק שרירים הפוגע בבית הבליעה גורם לשינוי הקול ולהופעת ריר קצפי בפה.

בשלבים הסופיים, החיות אינן מגיבות לגירויים ובהדרגה הן לוקות בשיתוק ואחריו מופיעות התכווצויות עד מוות. 

המחלה הינה חשוכת מרפא. בעלי חיים המפתחים את הסימנים הקליניים של המחלה ימותו תוך ארבעה ימים.

 אין שוני מהותי בין הסימנים הקליניים במיני החיות השונים.  חשוב לזכור כי חית-בר שאינה חוששת להתקרב לאדם או הופכת "ידידותית" חשודה מאד בכלבת.

מקור  המחלה  

כל יונק עלול להידבק במחלת הכלבת, אולם באזורנו נמנים בעלי חיים החולים בה על שלושה סוגים:

1. חיות בית כגון כלבים וחתולים.
2. חיות משק כגון פרות, צאן, חמורים וסוסים.
3. חיות בר כגון שועלים, תנים, זאבים, נמיות וגיריות

*הערה: כלבת במכרסמים או בעטלפים נדירה ביותר ועד עתה לא אובחנו מקרי כלבת בבעלי חיים אלה בישראל.

​איתור בעל חיים שנשך  

יש לנסות לאתר ולזהות את בעל החיים שנשך בטרם יברח ויעלם מן המקום, על מנת שניתן יהא להכניסו להסגר במקרה הצורך. כמו כן יש לאתר את בעליו של הכלב הנושך. לאחר מסירת הודעה בדבר אירוע נשיכה למשרד הבריאות או לרופא הווטרינר הרשותי, יושם בעל החיים הנושך בהסגר לתצפית למשך 10 ימים.
התצפית מאפשרת לרופא להחליט על דרך הטיפול בנשוך. הסגר קיים רק לגבי כלבים וחתולים. חיות בר כגון שועלים, תנים נמיות, מכרסמים ואחרים, יומתו אחר תפיסתם ויובאו לבדיקת כלבת במעבדה לפתולוגיה במכון הווטרינרי בבית דגן. גופת בעל חיים שמת טרם הסגרתו, תועבר למשרדי המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית או ללשכה וטרינרית ממשלתית או ישירות למכון הווטרינרי בבית דגן.

התפשטות המחלה  

מחלת הכלבת מועברת באמצעות נשיכה והעברת רוק של חיות נגועות. במקרים נדירים יכולה הכלבת לעבור על ידי התעטשות או התזת רוק מבעל חיים נגוע לפצעים פתוחים או ריריות עיניים פה ואף.

הדבקת אדם במחלה נעשית בעיקר על ידי חיות בית כגון כלבים וחתולים, וחיות משק כגון בקר, סוסים, וחמורים. טורפי בר מהווים מאגר למחלה בארץ.

אבחון מחלת הכלבת  

לצורך ביצוע האיבחון מבוצעים חמישה סוגי בדיקות כדלקמן:

  • בדיקת אימונופלורסצנטית – מידת אמינותה הנה כ- 90% ותוצאתה נמסרת תוך 24 שעות מזמן מסירתה לבדיקה.
    מספרי טלפון לקבלת תוצאות ובירורים:9681630 - 03, 9681609 - 03
  • בידוד נגיף בתרביות תאים – נעשית בעת חשד לחשיפת בני אדם לנגיף. זמן מתן תוצאת האבחון הינו 10 ימים.
  • בדיקה ביולוגית – נעשית במקרים מיוחדים שלא מתאפשר בידוד נגיף בתרביות תאים. זמן מתן תוצאת האבחון הינו עד 30 ימים ובמקרה של תוצאה חיובית ניתנת התוצאה לאחר 14 - 21 ימים (בדרך כלל).
  • בדיקת PCR – מתבצעת על דגימות במצב של רקבון.
    בדיקת זיהוי בשיטה ביולוגית מולקולרית – נעשית לצורך זיהוי טיפוס הנגיף.
כלבת