העלייה בשכיחות מחלת הכלבת בארץ הגיעה לשיא בשנים 1996-1998 במהלכן אף נפטרו שלושה בני אדם ממחלה זו, לראשונה אחר כ- 30 שנה.

בשנת 2003 נפטרה מכלבת אישה נוספת, שננשכה על ידי חתול באזור ירוחם.

על פי נתוני משרד הבריאות, בשנת 1997 הגיעו ההוצאות הישירות שנבעו מטיפול בבני אדם לאחר חשיפה, לכ-16מליון ש"ח.

 

עובדות אלה וההשלכות הכלכליות על המשק החקלאי עמדו בפני וועדת הכלכלה של הכנסת שהחליטה בישיבתה בתאריך ה-6.1.89, על הקמת מטה לאומי למאבק בכלבת. במטה מיוצגים משרדי הבריאות, החקלאות, איכות הסביבה, הביטחון,הפנים, החינוך והאוצר בשיתוף נציגי השלטון

המקומי וצה"ל. המלצתו העיקרית של המטה, הייתה להתחיל בפרויקט חיסון אוראלי של חיות בר כמקובל

ברב ארצות אירופה וצפון אמריקה.

 

השלב הראשון במימוש פרויקט זה, הוא בדיקת היתכנות השימוש בשיטת החיסון האוראלי  לחיסון תנים ושועלים בישראל. העבודה נחלקה לשנים, חלק אחד בוצע בשבי ואילו השני בשדה.

הבדיקה בשבי הראתה כי שני סוגי התרכיבים שנבדקו יעילים לחיסון התנים כנגד הכלבת. לאור תוצאות עבודות בחו"ל,  ניתן היה לוותר על בדיקת היעילות בחיסון שועלים.

 

בניסוי השדה שנערך באזור כרמיאל בשטח של כ 450 קמ"ר, נמצא כי באוכלוסיות השועלים והתנים, מאפשר השימוש בשיטה זו, לחסן שיעור אוכלוסייה ברמה המקובלת כמספיקה לעצירת התפרצות  המחלה.

           

שכיחות מקרי הכלבת באזור כרמיאל ירדה לאפס ומאז 1999 ועד 2003 לא נתגלו בו כל מקרה נוסף של כלבת.

לאור התוצאות החיוביות, הורחב אזור החיסון לכ-5000 קמ"ר הכוללים את  שטחה הצפוני של המדינה מגבול הצפון והגולן ועד למרכז.

הירידה בשכיחות מקרי הכלבת הצביעה על יעילות השיטה אף אחר הרחבת האזור. מנגד הופיעו התפרצויות כלבת באזורי המרכז והדרום שלא חוסנו. עקב כך, התקבלה בשנת 2002 החלטת ממשלה על מימון הפרויקט והרחבת היקפו. תקציב הפרויקט עומד על 6.3 מליון ש"ח לשנה, המוקצים למשך שלוש שנים 2003-2005. נכון ליום מתוקצב הפרויקט ב- 4.2 מליון ש"ח לשנה עד לשנת 2014.


מפת פיזור פתיונות חיסון לכלבת

 

 

עקב המצב הפוליטי, לא יצא אל הפועל פרויקט חיסון בשיתוף פעולה אזורי שתוכנן לשנת 2001 ואשר אמור היה לכלול את מצרים, ירדן הרשות הפלשתינאית וישראל. עבודה במתכונת אזורית, היא למעשה הדרך היחידה שבכוחה להבטיח ביעור של המחלה. המימון לפרויקט זה ניתן על ידי הקהיליה האירופית ורק המצב פוליטי מנע את מימוש התקציב. אנו מקווים שבעתיד הקרוב תצא לפועל תוכנית זו, שבלעדיה לא ניתן יהא להגיע להדברת הכלבת באזורי ירושלים, לאורך קו התפר ובבקעת הירדן.

 

החיסון האוראלי נגד כלבת חיות בר בישראל 1998 – 2016

 
עונהשטח (קמ"ר)מספר פיתיונות
סתיו 19984507,250
אביב 19994506,950
סתיו 199900
אביב 20003,75061,500
סתיו 20005,210100,000
אביב 20016,000110,000
סתיו 20016,000110,000
אביב 20026,600110,000
סתיו 20026,600110,000
אביב 200315,000240,000
סתיו 200317,000295,000
אביב 200414,000250,000
סתיו 200420,000350,000
אביב 200512,800185,000
סתיו 200520,000350,000
סתיו 200620,000350,000
סתיו 200720,000350,000
סתיו 200820,000350,000
סתיו 200920,000350,000
סתיו 201020,000350,000
סתיו 201120,000500,000
סתיו 2012 20,000500,000
סתיו 201320,000375,000
סתיו 201420,000375,000
סתיו 201512,000175,000
סתיו 201620,000475,000
סיכום כללי6,440,000חיסון אוראלי לכלבת