עזרה ראשונה

חובה לשטוף באופן מיידי ויסודי את מקום הנשיכה בהרבה מים וסבון ולאחר מכן לחטא את המקום בתמיסת חיטוי (כוהל ,תמיסת יוד וכו'). בהמשך יש להפנות את הננשך לאחד מהגורמים הבאים: 

  • תחנת מגן-דוד אדום.
  • מרפאת קופת חולים.
  • ​רופא פרטי.

לאחר קבלת טיפול ראשוני, יש להפנות את הננשך ללא דיחוי למשרדי הלשכה האזורית לבריאות הציבור, להמשך טיפול.