​מחלת הפה והטלפיים (Foot and Mouth) הינה מחלה נגיפית מדבקת ביותר הפוגעת בעיקר בבעלי חיים מעלי גרה ומפרסי פרסה (בקר, צאן, חזירים, גמלים, צבאים ועוד).
המחלה נחשבת לראשונה בחשיבותה למשק החי החקלאי. השלכותיה משפיעות באופן ישיר על משק החי הנפגע, ובעקיפין על כל המשקים ותעשיית החלב והבשר באזור (בעקבות הסגרים). כפועל יוצא מכך - להדבקות במחלה השלכות כלכליות נרחבות על כלל הסחר והיצוא החקלאי האזורי.


הפה והטלפיים - מידע אפידמיולוגי​
מחלת הפה והטלפיים