2012

 

 

החלטה מספר 1/12 מיום 31/1/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים היגייניים שאינם סביריםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/hahlata_1-12.aspxהחלטה מספר 1/12 מיום 31/1/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים היגייניים שאינם סביריםרופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים
החלטת בית המשפט העליון מיום 15/8/12 הדוחה את בקשת רשות הערעור של דניאל ממוט בדבר ביטול שלילת רשיונו לעיסוק ברפואה וטרינריתhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/irur_mamot.aspxהחלטת בית המשפט העליון מיום 15/8/12 הדוחה את בקשת רשות הערעור של דניאל ממוט בדבר ביטול שלילת רשיונו לעיסוק ברפואה וטרינריתהחלטת בית המשפט העליון מיום 15/8/12 הדוחה את בקשת רשות הערעור של דניאל ממוט בדבר ביטול שלילת רשיונו לעיסוק ברפואה וטרינרית
החלטה מספר 3/12 מיום 14/11/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו בשורת אירועים במהלך טיפול בחתול אשר סבל מחסימה במעיhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/kovlana_2-12.aspxהחלטה מספר 3/12 מיום 14/11/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו בשורת אירועים במהלך טיפול בחתול אשר סבל מחסימה במעיהחלטה מספר 3/12 מיום 14/11/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו בשורת אירועים במהלך טיפול בחתול אשר סבל מחסימה במעי
החלטה 2/12 מיום 19/12/12 – רופא וטרינר, מנהל לשכה וטרינרית עירונית, נקבל בטענה כי תחת אחריותו הורדמה כלבה שלא לצורך, וכי קיבל כסף וכתב ויתור על זכות החזקת הכלבה במצג שווא. הנקבל זוכה מטענות אלה והוחלט כי לא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועוhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/kovlana-2-12.aspxהחלטה 2/12 מיום 19/12/12 – רופא וטרינר, מנהל לשכה וטרינרית עירונית, נקבל בטענה כי תחת אחריותו הורדמה כלבה שלא לצורך, וכי קיבל כסף וכתב ויתור על זכות החזקת הכלבה במצג שווא. הנקבל זוכה מטענות אלה והוחלט כי לא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועוהחלטה 2/12 מיום 19/12/12 – רופא וטרינר, מנהל לשכה וטרינרית עירונית, נקבל בטענה כי תחת אחריותו הורדמה כלבה שלא לצורך, ובנוסף, כי קיבל כסף וכתב ויתור על
פסק דין עש"א 32579-10-11 מיום 4/4/2012 - שלילת רשיונו של דניאל ממוט לעיסוק ברפואה וטרינרית עקב חוסר יכולת ורשלנות חמורה במילוי תפקידו כרופא וטרינרhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/psak_din_4-4-12.aspxפסק דין עש"א 32579-10-11 מיום 4/4/2012 - שלילת רשיונו של דניאל ממוט לעיסוק ברפואה וטרינרית עקב חוסר יכולת ורשלנות חמורה במילוי תפקידו כרופא וטרינרפסק דין עש"א 32579