2013

 

 

החלטה מספר 6/13 מיום – 10/10/2013 רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו בטיפול שלאחר ניתוח שביצע בחתולהhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata - 6-13.aspxהחלטה מספר 6/13 מיום – 10/10/2013 רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו בטיפול שלאחר ניתוח שביצע בחתולההחלטה מספר 6/13 מיום – 10/10/2013 רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו בטיפול שלאחר ניתוח שביצע בחתולה
החלטה מספר 3/13 מיום 10/10/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata_10-10-13.aspxהחלטה מספר 3/13 מיום 10/10/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועהחלטה מספר 3/13 מיום 10/10/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצוע
החלטה מספר 2/13 מיום 16/5/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור ובניגוד לחוק הרופאים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata_2-13.aspxהחלטה מספר 2/13 מיום 16/5/2013 – רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור ובניגוד לחוק הרופאים הווטרינריים
החלטה מספר 4/13 מיום 10/10/2013 - רופאים וטרינריים אשר פרסמו עבודתם באופן אסור במסגרת תערוכה לחיות ביתhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlata_4-13.aspxהחלטה מספר 4/13 מיום 10/10/2013 - רופאים וטרינריים אשר פרסמו עבודתם באופן אסור במסגרת תערוכה לחיות ביתהחלטה מספר 4/13 מיום 10/10/2013
החלטה מספר 5/13 מיום – 10/10/2013 רופאים ווטרינרים אשר הואשמו ברשלנות חמורה בתהליך עיקור כלבה, וזוכו מן האשמהhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/hahlate_5-13.aspxהחלטה מספר 5/13 מיום – 10/10/2013 רופאים ווטרינרים אשר הואשמו ברשלנות חמורה בתהליך עיקור כלבה, וזוכו מן האשמההחלטה מספר 5/13 מיום – 10/10/2013 רופאים ווטרינרים אשר הואשמו ברשלנות חמורה בתהליך עיקור כלבה, וזוכו מן האשמה
החלטה מספר 1/13 מיום 8/4/2013 - רופאות וטרינריות אשר פרסמו באופן אסור באמצעי תקשורת מודעת תדמית למרפאה וטרינרית שפתחו, אשר היה ניתן לטעות בה כידיעה חדשותית מן השורהhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2013/Pages/kovlana_1-13_8-4-2013.aspxהחלטה מספר 1/13 מיום 8/4/2013 - רופאות וטרינריות אשר פרסמו באופן אסור באמצעי תקשורת מודעת תדמית למרפאה וטרינרית שפתחו, אשר היה ניתן לטעות בה כידיעה חדשותית מן השורההחלטה מספר 1/13 מיום 8/4/2013