פיקוח ורישום תכשירים וטרינריים

השירותים הווטרינריים מפעילים מנגנון פיקוח על תרופות, תרכיבים ותכשירים כימיים שמטרתו להסדיר את שרשרת הטיפול, הפיקוח והבקרה בכל הקשור לאישור השימוש בתכשירים וטרינריים.
הפיקוח על התכשירים מתבצע בפועל במפעלים, בבתי מסחר, בתי מרקחת, במחסני אחסון, נקודות ניפוק מורשות, מפעלים לייצור מזון לבעלי חיים (מכוני תערובת ומרכזי מזון), מרפאות של רופאים וטרינריים (כולל רכבים) ומשקי גידול בעלי חיים. החל משלב הייצור, דרך האחסון, הניפוק וההובלה ועד לשלב השימוש על ידי הצרכן הסופי.

מערך פיקוח משמש ככלי לצורך גילוי ליקויים והעלאת נושאים בעייתיים לסדר היום בכל הקשור לתכשירים וטרינריים.
הפיקוח על התכשירים בשירותים הווטרינריים מתבסס על חוקים ותקנות שחלקם בסמכות השירותים הווטרינריים ובחלקם יש האצלת סמכויות ממשרדי ממשלה אחרים. כלל הפעילות נערכת בתיאום וליווי של יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ואגף הרוקחות של משרד הבריאות.