עדכון הציבור במידע בעל עניין וטרינרי

​​בכל פניה / טענה / בקשה בנוגע לשירות שנתקבל בשירותים הווטרינריים ו/או במכון הווטרינרי, וכמו כן, בנושא עדכונים הרלוונטיים לשירותים הווטרינריים - ניתן לפנות אל ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים: