הוראות לשעת חירום - חיות מחמד

​הערכות מראש להגנת בעלי החיים בעת מצב חירום תאפשר להגן עליהם טוב יותר ולמנוע נטישתם.
בהתייעצות עם הווטרינר המטפל מומלץ להכין מראש מלאי תרופות שבעל החיים מטופל בהן דרך קבע ותרופות הרגעה באם הוא נוטה לבהלת יתר.

להלן הנחיות לטיפול בחיות מחמד בשעת חירום

להוראות לשעת חירום לטיפול בחיות מחמד