המרכז הארצי לרישום כלבים

​​לכל הפונים בנושא צריכת מידע ממאגר כלבים, יש לקבל אישור מ​המרכז הארצי לרישום כלבים.

פרטי יצירת קשר:

טלפון: 03-9681610
פקס:​ ​03-9485939