המרכז הארצי לרישום כלבים

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפעילים את המרכז הארצי לרישום לכלבים

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפעילים את המרכז הארצי לרישום לכלבים. המרכז הארצי לרישום כלבים הוא 'מרשם האוכלוסין' של הכלבים בישראל, והרשום בו הוא 'תעודת הזהות' של כלל הכלבים הרשומים בישראל. תעודת הזהות היא בעצם שבב שעל פי התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005 חובה לשבב כל כלב בישראל. השבב מאפשר לאתר כלב ובעליו (שבב כולל 15 ספרות).

​על פי חוק כלל הנתונים של כלב מרוכזים במרכז הארצי לרישום לכלבים כוללים:

  • שם​​, כתובת ומספר הטלפון של בעל הכלב;
  • ​פרטי ה​​כלב: מין, גזע, שם, ציון מיוחד (אם יש): הכלב מסוכן, הכלב הוא כלב נחייה לעיוור;
  • פרטי הרישיון לאחזקת הכלב: שם הרשות המקומית שהנפיקה את הרישיון, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב נגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שחיסן את הכלב.
מאגר רישום כלבים

המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרישיון לכלב. תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלולים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות. על כן, אנו ממליצים לכל בעלי הכלבים לבדוק באמצעות המאגר את נכונות פרטי כלבם כדי לאפשר את איתורו אם ילך לאיבוד. פרטיכם אינם נכונים? אנא פנו לווטרינר הרשותי ובקשו לעדכן את פרטי הכלב.

שימו לב: המאגר הארצי מנהל גם רישומים של בעלי חיים אחרים בעלי שבב, כגון חתולים, זוחלים, ציפורים ועוד למידע נוסף.

​צפייה במאגר  באמצעות הטלפון הנייד: מאגר הכלבים מותאם גם לטלפונים ניידים ואין צורך ביישומון מיוחד או התאמה כלשהי. שמרו את כתובת המאגר בתפריט הטלפון הנייד שלכם (ראו דוגמה) לגישה מהירה למאגר בכל זמן ובכל מקום (תפריט - הוספה לדף הבית).