2011

 

 

עדכון אגרות חיסון כלבת 2011https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/agrot_kalevet_2011.aspxעדכון אגרות חיסון כלבת 2011
עדכון סכומי אגרות כלבים לשנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/agrot_klavim_2012.aspxעדכון סכומי אגרות כלבים לשנת 2012
נתונים סטטיסטיים המרכז הארצי לרישום כלבים 2008-2010https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/doh_klavim.aspxנתונים סטטיסטיים המרכז הארצי לרישום כלבים 2008-2010
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשע"ב - 2011https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2011.aspxהודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשע"ב - 2011
חיסון שועלים ותנים נגד כלבת - 10/11/2011https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/hisun_kalevet_2011.aspxחיסון שועלים ותנים נגד כלבת - 10/11/2011
איסור העברת כלבים מכלביות רשותיות למטרת ניסוייםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/isur_haavarat_klavim.aspxאיסור העברת כלבים מכלביות רשותיות למטרת ניסויים
מסירת מידע לנפגע מתקיפת / נשיכת כלבhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/mesirat_meda_tkifat_kelev_2-2-11.aspxמסירת מידע לנפגע מתקיפת / נשיכת כלב
סימון כלבים בשבבים לא מאושריםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/shvavim_lo_meusharim.aspxסימון כלבים בשבבים לא מאושרים
נתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2011https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2011/Pages/statistic_data_2011.aspxנתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2011