2013

 

 

גזעי כלבים מסוכנים (תמונות)https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2013/Pages/klavim_pic.aspxגזעי כלבים מסוכנים (תמונות)גזעי כלבים מסוכנים (תמונות)
נתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים - 2012https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2013/Pages/statistic_data_2012.aspxנתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים - 2012נתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים