2014

​​

 

 

סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/agrot_hisun_1.1.15.aspxסכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2014https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/agrot_klavim_9-6-14.aspxסכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2014סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2014
מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2013https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/klavim_2014.aspxמספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2013מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2013
פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שצינור הזרע שלו נחתך או נקשרhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/ptor_agra_28.7.13.aspxפטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שצינור הזרע שלו נחתך או נקשרפטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שצינור הזרע שלו נחתך או נקשר
נתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2013https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/statistic_data_2013.aspxנתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2013נתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2013