​​

 

 

נוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורסhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2018/Pages/nohal_ptor_tashlum_agra_kelev_lo_meukar_mesoras.aspxנוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורס