​​

 

 

נתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים בין השנים 2016 - 2018https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2019/Pages/doch_klavim_vaadat_kneset_2019.aspxנתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים בין השנים 2016 - 2018להלן ריכוז נתונים סטטיסטיים​ אודות רישומי כלבים במרכז הארצי בין השנים 2016 - 2018. הנתונים כוללים, בין היתר, מספר הכלבים הנרשמים, מספר החיסונים שהתבצעו, מספר כלבים מזנים מסוכנים ועוד.
פרוטוקול ישיבות ועדת התמיכות ברשויות המקומיות למימון פעולות לצמצום התרבות כלבים משוטטים - 2018https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2019/Pages/protocol_tmichot.aspxפרוטוקול ישיבות ועדת התמיכות ברשויות המקומיות למימון פעולות לצמצום התרבות כלבים משוטטים - 2018