ריבוי יתר של כלבים נטושים, משוטטים ומתפראים, הינה בעיה קשה בישראל ובעולם עם השפעה שלילית על רווחתם וסבלם של בעלי החיים הללו. בנוסף, לריבוי היתר של כלבים יש השפעות על בריאות הציבור מבחינת תברואה, סכנת תקיפה והעברת מחלות זואונוטיות לבני אדם, וכן פגיעה בחיות משק ובר. תופעה משנית לשוטטות כלבים היא התאספות הכלבים המשוטטים ותנועה בלהקות המגבירה את חומרת הסיכונים שצוינו לעיל ואת היקפם.

המרכז הארצי לרישום כלבים הינו מאגר ניהול אוכלוסיות ייחודי למדינת ישראל כאשר במדינות אחרות בעולם המערבי החלו רק בשנים האחרונות לאמץ את השיטה. למאגר אשר הוקם על ידי ד״ר בוריס יעקובסון בשנת 2004 ישנה חשיבות משמעותית ומכרעת בניהול אוכלוסיית הכלבים ומיגור כלבת באוכלוסיית הכלבים בישראל.

 

 

דחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/dhiyat_yevu_baaley_haim.aspxדחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים