תלונות וערעורים

 

 

החלטה בעניין ביטול רישיון להחזקתו של כלב מסוכן - 3/10/2011https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tlunot/Pages/hok_pikuah_klavim_3-10-11.aspxהחלטה בעניין ביטול רישיון להחזקתו של כלב מסוכן - 3/10/2011החלטה לעניין ביטול רישיון להחזקתו של כלב מסוכן