הגדרת העיסוק ברפואה וטרינרית על פי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991: "טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, אבחון או ניתוח של בעל חיים או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם אבחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם".​

נוהל רי​שוי רופאים וטרינרים

ביצי מאכל