​חקיקה שעשויה להופיע בבחינת הרישוי:

 1. פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] , התשמ"ה-1985
 2. פקודת הכלבת, 1934
 3. חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ" א-1991
 4. ​חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994
 5. חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015
 6. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002
 7. חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-1957
 8. חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014
 9. תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד-1974
 10. תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), התשמ"ב-1982
 11. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964
 12. תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981
 13. תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו-1976
 14. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982
 15. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000
 16. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006
 17. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב-2011
 18. תקנו​ת צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009
 19. תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), התשי"ט-1959
 20. תקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה-2005
 21. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005
 22. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה-2004
 23. תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ"ג-1993
 24. תקנות הרופאים הווטרינריים (פרסומת אסורה), התשס"ב-2002
 25. תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ"ו-1996
 26. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ"ג-1983
 27. תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), התשמ"ו-1985
 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), התשל"ט-1979
 29. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמ"א-1981
 30. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ"ו-1996
 31. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), תשנ"ה-1994
 32. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ"ג–1993
 33. תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968
 34. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), התשמ"ד-1984
 35. חוק צער בעלי​ חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994​
 36. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001