יחידות המשרד

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ביקורת פנימית/yhidotmisrad/bikoret_pnim/Pages/default.aspxביקורת פנימיתביקורת פנימית
גורמי ייצור/yhidotmisrad/technun_calcali/Pages/default.aspxגורמי ייצורגורמי ייצור
דוברות והסברה/yhidotmisrad/dovrut/Pages/default.aspxדוברות והסברהדוברות והסברה
דיג וחקלאות מים/yhidotmisrad/fishery/Pages/default.aspxדיג וחקלאות מיםדיג וחקלאות מים
רשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב https://www.gov.il/he/Departments/bedouin_authorityרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב רשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
השקעות ומימון/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/default.aspxהשקעות ומימוןהשקעות ומימון
זכויות מטפחים/yhidotmisrad/metapchim/Pages/default.aspxזכויות מטפחיםזכויות מטפחים
חשבות וכספים/yhidotmisrad/financi/Pages/default.aspxחשבות וכספיםחשבות וכספים
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)/yhidotmisrad/pizuach/Pages/default.aspxיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
ייעוץ משפטי/yhidotmisrad/y_mishpati/Pages/default.aspxייעוץ משפטיייעוץ משפטי
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה/yhidotmisrad/research_economy_strategy/Pages/default.aspxחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
יער ואילנות (פקיד היערות)/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/default.aspxיער ואילנות (פקיד היערות)יער ואילנות (פקיד היערות)
לשכת המנכ"ל/yhidotmisrad/lishkatmankal/Pages/default.aspxלשכת המנכ"ללשכת המנכ"ל
לשכת השר/yhidotmisrad/lishkatSar/Pages/default.aspxלשכת השרלשכת השר
מדען ראשי/yhidotmisrad/madanrashi/Pages/default.aspxמדען ראשימדען ראשי
מחוזות המשרד/yhidotmisrad/mahozot/Pages/default.aspxמחוזות המשרדמחוזות המשרד
מינהל המחקר החקלאי/yhidotmisrad/vulcani/Pages/default.aspxמינהל המחקר החקלאימינהל המחקר החקלאי
מינהל ומשאבי אנוש/yhidotmisrad/minhal_ma/Pages/default.aspxמינהל ומשאבי אנושמינהל ומשאבי אנוש
מינוף המחקר ופיתוח (מו"פ) החקלאי והחדשנות/yhidotmisrad/innovation/Pages/default.aspxמינוף המחקר ופיתוח (מו"פ) החקלאי והחדשנותמינוף המחקר ופיתוח (מו"פ) החקלאי והחדשנות
מנהלת תיאום וקישור חקלאי/yhidotmisrad/teum_kishur/Pages/default.aspxמנהלת תיאום וקישור חקלאימנהלת תיאום וקישור חקלאי
ניהול משברים והיערכות לשעת חירום/yhidotmisrad/nihul_mashberim/Pages/default.aspxניהול משברים והיערכות לשעת חירוםניהול משברים והיערכות לשעת חירום
המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/default.aspxהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומיהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי
רשות לתכנון/yhidotmisrad/reshut_technun/Pages/default.aspxרשות לתכנוןרשות לתכנון
שימור קרקע וניקוז/yhidotmisrad/shimur_karka/Pages/default.aspxשימור קרקע וניקוזשימור קרקע וניקוז
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)/shaham/Pages/default_2.aspxשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
שירותים וטרינריים/vet/Pages/default.aspxשירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים
שירותים להגנת הצומח לביקורת/ppis/Pages/default.aspxשירותים להגנת הצומח לביקורתשירותים להגנת הצומח לביקורת
שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO/yhidotmisrad/CINADCO/Pages/default.aspxשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCOשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO
תקציבים/yhidotmisrad/budget/Pages/default.aspxתקציביםתקציבים