פיקוח ומעגנות

​ניהול ממשק דיג תקין ובר קיימא מושתת על שלוש צלעות: ידע ומחקר, מדיניות ברורה, פיקוח ואכיפה. אי קיום אחת מהן, שומט את היכולת לנהל ממשק דיג ושימור משאבי הדגה לדורות הבאים.

לאורך חופי ים תיכון פזורים מספר מעגנות דיג. בנוסף קיימים מספר מקלטי חוף לסירות קטנות, ובאגם הכנרת שלושה מעגני דיג.

פיקוח

הפיקוח על הדיג הימי (ים תיכון, כנרת, מפרץ אילת) מתבצע החל משנת 2018 על-ידי פקחי רשות הטבע והגנים  רט"ג (רשות שמורות הטבע), שהוסמכו לכך על-ידי שר החקלאות.

לשם ביצוע פעילות זו, הוקמה יחידה ייעודית ברט"ג הפועלת בכלל האזורים ומבוססת על פעילות ימית (סירות פיקוח) ויבשתית.

הפיקוח נעשה בהתאם לקביעת המדיניות שמוביל אגף הדיג במשרד החקלאות ובליווי צמוד של יחידת התביעות בלשכה המשפטית של המשרד.

בנוסף לכך, מבוצע על-ידי עובדים מקצועיים של אגף הדיג פיקוח על יבוא והחזקת מיני דגים חיים בהתאם לקבוע בתקנות הדיג.​

משימות עיקריות

 • אכיפה של פקודת הדיג ותקנותיה, ויישום מדיניות המשרד לניהול ממשק דיג בר קיימא.
 • דיג עם רישיונות מתאימים, הקפדה על גודל עיני הרשתות וגודל הדגים, מניעת דיג באזורים אסורים, השבתת דיג בעונת הרבייה, מניעת הרעלות ושיטות דיג אסורות.
 • פיקוח על יבוא והחזקה של דגים חיים המיובאים לישראל לטובת שמירה על המינים המקומיים במקורות מים טבעיים ובמשקים חקלאיים לגידול דגים.
 • סיוע בתחזוקה ושיקום מעגנות הדיג, שמירת התפקוד והצביון ההיסטורי כמעגנות דיג.
 • שמירת קשר עם ציבור הדייגים באמצעי תקשורת שונים (פרסום באתר, מסרונים לטלפון, מכתבים).

דרכי פעולה

 • הטלת סגר באזורים ספציפיים (סימון), לאיסור דיג למשך 90 ימים בתקופת הקינון של אמנון הגליל באגם כנרת
 • סיורים יומיים וליליים בים וביבשה, מבצעים יזומים, ביקורת בנמלים ובמעגנות, ביקורת בנתב"ג ובחוות לגידול דגים, ביקורות בחנויות ייעודיות
 • הכנת תיקים עם מחלקת התביעות להגשה לבית משפט ולהוצאת קנסות מינהליים
 • מענה לפניות של אזרחים או עמיתים המדווחים על חשד לעבירות דיג ונושאים נוספים המתקבלות במוקד אגף הדיג 9432* 

היקפי הפעילות ורישיונות דיג במרחבים השונים:

הים התיכון

 • כ - 400 כלי שיט מורשים לפעילות דיג מקצועית; כ- 800 בעלי רישיונות דיג אישיים מקצועיים.
 • כ - 500 כלי שיט מורשים לפעילות דיג ספורטיבית.
 • כ - 5,000 בעלי רישיונות דיג אישיים ספורטיביים (חכות מסירה, צלילה חופשית, רשתות זריקה מהחוף).

אגם הכנרת

 • כ - 70 סירות וספינות דיג מורשות דיג ברשתות עמידה והקפה.
 • מאות דייגים ספורטיביים העוסקים בפעילות דיג עם חכות מהחוף ומסירה.

מפרץ אילת

 • מספר סירות בודדות מורשות לדיג מקצועי.
 • כ - 100 כלי שיט מורשים לפעילות דיג ספורטיבית עם חכות מסירה בלבד.
מעגנות