יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

הגנה על עציםhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=1הגנה על עצים

 

​לכל שאלה ניתן לפנות למוקד שלנו בטלפון 6016* או בצ'אט


פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משמשת כזרוע הביצוע של שר החקלאות בכל הנוגע לפקודת היערות. במסגרת זו מגבש פקיד היערות מדיניות בהתאם להנחיות השר ומיישמה מול פקידי היערות של קק"ל, פקידי היערות ברשויות המקומיות והגורמים המקצועיים המעורבים.  

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.

מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 פניות לפקיד היערות ארצי

 אזורי יערות

למפת פקידי היערות לפי אזורים​ (שימו לב כי גבולות גזרת מחוז מרכז-שפלה השתנו. החל מה 1.9.20 ישובי המועצה האזורית גזר ומודיעין-מכבים-רעות יטופלו על-ידי איתן משה - פקיד יערות מחוז ירושלים)

יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

 

 

דו"ח עררים לשנת 2020יער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim_2020.aspxדו"ח עררים לשנת 202008/02/2021 22:00:00{75986340-6b40-46ee-aecc-0cacf35c6cc9}72d8f989-e997-4809-9f2d-6fc4745b6a1020
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמבר14/12/2020 22:00:00{9c41336d-e35f-4c9b-9be9-9123ae1592b3}ee249139-05c8-46f5-8606-0fef983107b64
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמבר31/10/2020 22:00:00{9c41336d-e35f-4c9b-9be9-9123ae1592b3}ee249139-05c8-46f5-8606-0fef983107b63
סיכום דיון ועדה מייעצת לשר אכרזה על אילנות מוגנים סופייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/discussion_summary.aspxסיכום דיון ועדה מייעצת לשר אכרזה על אילנות מוגנים סופי22/08/2020 21:00:00{842532cb-b3c0-46f0-9c28-61a86e5b6414}78b16e38-f4cc-4a98-a02c-b355474201e29

 

 

ד"ר ארז ברקאיד"ר ארז ברקאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466648ארז ברקאי, ד"רמנהל אגף03-948581603-9485264erezba@moag.gov.il
לוי יהודיתלוי יהודית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466582לוי יהודיתרכזת לשכהבית דגן03-948581603-9485264YehuditL@moag.gov.il
אשכנזי חלפון ענבראשכנזי חלפון ענבר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461933אשכנזי חלפון ענברמנהלת תחום תכנון ומידעבית דגן03-9685470inbara@moag.gov.il
צור אבלסצור אבלס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467093צור אבלסמרכז בכיר פקיד יערות גליל עליון, מערבי וגולן04-9853098Tzura@moag.gov.il

 

 

הנחיות שמיטה פקיד היערות 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2021/Pages/shmita_instructions.aspxהנחיות שמיטה פקיד היערות 202104/04/2021 21:00:00
סיכום רישיונות קק"ל 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/kakal_2020.aspxסיכום רישיונות קק"ל 202028/03/2021 21:00:00
פעילות הגנים הבוטנים בפסח וביום הבחירותhttps://www.moag.gov.il/subject/butanic_gardens/Pages/Passover_activity.aspxפעילות הגנים הבוטנים בפסח וביום הבחירות15/03/2021 22:00:00
משרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/trees.aspxמשרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגב07/03/2021 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים