יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

הגנה על עציםhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=1הגנה על עצים

 

​​​​פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משמשת כזרוע הביצוע של שר החקלאות בכל הנוגע לפקודת היערות. במסגרת זו מגבש פקיד היערות מדיניות בהתאם להנחיות השר ומיישמה מול פקידי היערות של קק"ל, פקידי היערות ברשויות המקומיות והגורמים המקצועיים המעורבים.  

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.

מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 פניות לפקיד היערות ארצי

 ​

מפת אזורי יערות

למפת פקידי היערות לפי אזורים​


 
יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

 

 

דוח עררים 2019יער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2019.aspxדוח עררים 201903/03/2020 22:00:00{75986340-6b40-46ee-aecc-0cacf35c6cc9}72d8f989-e997-4809-9f2d-6fc4745b6a1018
תפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשותגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/landscaping_coordinators.aspxתפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשות29/12/2019 22:00:00{6353c9fd-b277-4fb0-a3f8-234644893703}b8f9ec8c-7c0c-47af-817d-aac9493645f25
ניהול סיכונים במשאב העצים העירוניגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Tree_Risk_Management.aspxניהול סיכונים במשאב העצים העירוני29/12/2019 22:00:00{6353c9fd-b277-4fb0-a3f8-234644893703}b8f9ec8c-7c0c-47af-817d-aac9493645f26
אילנאי נולד - מזל טוב: נולד מקצוע חדש!דוברות והסברה;יער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Ilanaut.aspxאילנאי נולד - מזל טוב: נולד מקצוע חדש!26/11/2019 22:00:00{870e4510-3838-44a2-bb4a-4bdc6d193c9c}b785b068-35ff-4d25-a1cc-8176035e80f6321

 

 

ד"ר ארז ברקאיד"ר ארז ברקאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466648ארז ברקאי, ד"רמנהל אגף03-948581603-9485264erezba@moag.gov.il
אביגיל הלראביגיל הלר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466733<img alt="אביגייל הלר" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/avigail_heller.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אביגיל הלר03-9485643
איתן משהאיתן משה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461938איתן משהמרכז/ת בכיר/ה (פיקוח אילנות ויערות)בית דגן03-948538503-9485941Eitanm@moag.gov.il
אשכנזי חלפון ענבראשכנזי חלפון ענבר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461933אשכנזי חלפון ענברמנהלת תחום תכנון ומידעבית דגן03-9685470inbara@moag.gov.il

 

 

כנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/Agriculture_Conference9.aspxכנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעי15/12/2019 22:00:00
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמבר14/12/2019 22:00:00
מבחני תמיכה לגנים הבוטניים לשנת 2020 - גופים אחריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_botani.aspxמבחני תמיכה לגנים הבוטניים לשנת 2020 - גופים אחרים08/12/2019 22:00:00
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח 2020 - מוסדות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_botani_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח 2020 - מוסדות ציבור08/12/2019 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים