הגנת אילנות מחוץ ליער

​פקידי יערות אזוריים - ​​

השמירה על אילנות מוגנים נעשית בעזרת פקידי יערות​, חלקם ממערך ניהול היערות של קק"ל וחלקם מרשויות מקומיות. כיום, 15 עיריות ו-3 מועצות אזוריות קיבלו מינוי משר החקלאות והם פקידי יערות, יחד עם 9 מנהלי אזורים של קק"ל.  ​ישנם 27 פקידי יערות אזוריים המתפרשים על כל ישראל. תפקידם כולל אישור ובקרה על רישיונות כריתה והעתקה לעצים, שירות לכלל הציבור ומידע בנושא כריתת אילנות מוגנים מחוץ לשטחי היערות. 

תפקידי פקיד היערות הראשי בתחום האילנות:
  • ה​​סמכה, הדרכה וליווי של פקידי יערות אזוריים, על פי תקנות
  • סיוע מ​קצועי, מתן חוות דעת, ​ ועדכון בנהלים והנחיות עבודה
  • סמכות הח​​​לטה עליונה במקרה של ערר, על החלטות פקידי יערות אזוריים
  • הסמכ​​ה של פקידי יערות אזוריים בערים הגדולות 
  • מענה לפ​​ניות ציבור ומידע מקצועי בנושא הגנה על עצים
  • הפצ​ת חומר מקצועי, הובלת מהלכים שיווקיים בנושא שמירה והגנה על עצים