פרסום רישיונות כריתה והעתקה

רישיונות באזורים  תחת אחריות פקידי יערות מקק"ל

​​​​​​​​​​​​​​בהתאם להנחיות פקודת היערות על פקיד היערות לפרסם לציבור מידע אודות רישיונות לכריתה או העתקה של עצים בטרם כניסתם לתוקף. המידע המפורסם כולל את מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון ותוקפו.

פרסום הרישיונות לפני כניסתם לתוקף ימשך 14 יום ויוסר עם כניסתם לתוקף.
הרישיונות המפורסמים להלן מחולקים לפי אזורי קק"ל וכוללים את כל שטח הארץ למעט שמורות טבע וגנים לאומיים וכן כל עיר לה פקיד יערות עירוני ממונה.

הגשת ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה בתחום אזורי קק"ל יש להגיש ע"ג טופס ערר  לכתובת הבאה:
ד"ר גלעד אוסטרובסקי
טלפון: 02-9905566 / 02-9905760
פקס: 02-9915517
דוא"ל : trees@kkl.org.il

 


רישיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף רישיונות כריתה והעתקה בתוקף
רישיונות כריתה והעתקה כלליים​ רישיונות כריתה והעתקה כלליים​
רישיונות כריתה מחברת החשמל
רישיונות כריתה מחברת החשמל​

​​פרויקט תשתיות לאומיות 

 

רישיונות באתרי רשות הטבע והגנים  

מוצגת לעיון הציבור תכנית שנתיות לשנת 2016 לכריתת עצים ולהעתקת עצים בשמורות טבע ובגנים לאומיים. התכניות מבוססות על תכנית ממשק של האתרים שנקבעה על ידי גורמים מקצועיים ברשות הטבע והגנים ועברה בדיקה של פקידי היערות של הרשות הטבע והגנים .התכנית מחולקת לשני אזורים: מחוז צפון ומחוז מרכז.
הציבור מוזמן לעין בתכניות.

ניתן להגיש עררים לתכנית המוצגת בצירוף סיבות וטיעונים להסתייגות על גבי טופס ערר המצ"ב שיוגש לפקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר במייל: trees@moag.gov.il או בפקס: 03-9485264 או על גבי טופס ערר

יש לשלוח גם  העתק לפקידת היערות הארצית של רשות הטבע והגנים במייל: margareta@npa.org.il.

לפרטים נוספים באתר רשות הטבע והגנים. 

פרסום הרישיונות לפני כניסתם לתוקף ימשך 14 יום ויוסר עם כניסתם לתוקף

רישיונות עבור ערים עם פקידי יערות עירוניים  

תכניות עבודה עירוניות הן תכניות פיתוח של שטח ציבורי פתוח, ביזמת הרשות המקומית שבה הוא נמצא. מטרתן לתת מענה לנושא העצים בשטח המיועד לפיתוח, כלומר לקבל החלטה אם לכרות, להעתיק או לשמר עצים לפני ביצוע התכנית. ניתן לפנות בנושא לקבלת חוות דעת מפקיד היערות הממשלתי, בתנאי שמתקיים אחד משלושת המקרים שלהלן:

1. בשטח תכנית הפיתוח מצויים 50 עצים ויותר
2. בשטח קיים עץ שקוטרו בגובה 1.30 מהקרקע הוא לפחות 70 ס"מ
3. פקיד היערות העירוני מבקש לקבל חוות דעת מקצועית נוספת לתכנית


לפני דיון בכל תכנית וכדי לקבל החלטה שקולה ואובייקטיבית, יש להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת: trees@moag.gov.il​, את המסמכים:
1. תשריט עם סימון העצים וסימון התכנית
2. סקר עצים מלא על פי נוהל משנת 2015
3. תכניות רלוונטיות
4. חישוב ערך חליפי
5. מפרטי העתקה, אם יש צורך בהעתקה

הליך הדיון ופרסומו לציבור
אחת לחודש נערך דיון ולאחריו מתפרסמות החלטות הוועדה, שבה משתתפים פקיד היערות העירוני או הרשותי, פקיד היערות הממשלתי, מנהלת תחום תכנון, מנהלת תחום הגנת אילנות ויועצים לפי צורך.
לאחר סיכום הדיון תגובש חוות דעת בעניין התכנית, ויפורסם רישיון לכריתה או להעתקה של עצים לעיון הציבור הן באתר פקיד היערות הממשלתי והן באתר הרשות המקומית, למשך 14 יום.

מסמכים יש לשלוח שבוע לפני מועד כל דיון.
לפניות ולבירורים בנושא תכניות העבודה העירוניות ניתן לפנות לתמר עמית, מנהלת תחום הגנת אילנות, בכתובת הדוא"ל: 

trees@moag.gov.il​​​.


פרסום הרישיונות לפני כניסתם לתוקף ימשך 14 יום ויוסר עם כניסתם לתוקף.
הרישיונות המפורסמים להלן מחולקים לפי פקידי יערות עירוניים.
הגשת ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה בתחום הרשות המקומית יש להגיש ע"ג טופס ערר  לכתובת הבאה:

הגב' פנינה איטח 
טלפון: 03-9485938
פקס: 03-9485526
דוא"ל : pninae@moag.gov.il  או trees@moag.gov.il​

 

 

סיכום רישיונות קק"ל 2019-2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/2018_2019.aspxסיכום רישיונות קק"ל 2019-2018
דוח עררים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2019.aspxדוח עררים 2019
סיכום רישיונות כריתה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/Sikum_2018.aspxסיכום רישיונות כריתה לשנת 2018
סיכום רישיונות כריתה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/sum_krita_2017.aspxסיכום רישיונות כריתה לשנת 2017
סיכום רישיונות קק"ל 2015 - 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/rishionot_kkl_2016.aspxסיכום רישיונות קק"ל 2015 - 2016
פרסום רישיונות כריתה והעתקה בערים להם פקיד יערות עירוני מוסמךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/arim.aspxפרסום רישיונות כריתה והעתקה בערים להם פקיד יערות עירוני מוסמך
דוח עררים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/doh_arrim.aspxדוח עררים לשנת 2018
מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/krita_haataka.aspxמידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 

 

הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה
השירותים להגנת הצומח מזמינים אתכם למשימת בית נושאת פרסיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/ppis_bait.aspxהשירותים להגנת הצומח מזמינים אתכם למשימת בית נושאת פרסיםאֲנַוּ מַזְמִינִים אֶתְכֶם ואת ילדיכם לִיצוּר כְּרָזָה אוֹ פּוֹסְטֵר מַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם, עִם מֶסֶר קָלִיט אוֹ צִיּוּר הַמַּדְגִּישִׁים אֶת הַחֲשִׁיבוּת בִּשְׁמִירָה עַל הַצּוֹמֵחַ וְהַחַקְלָאוּת בישראל.
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 2020