נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), המשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות המדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת.  
מטרות אלו הנן חלק אינטגראלי מתוכנית "הדור הבא לחקלאות" המקודמת ע"י הממשלה, ושבמסגרתה  נחתם ביום 18/9/2017 הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות המייעדת (בין היתר) תקציב בגובה 45 מלש"ח , לצורך מימון השקעות  ב"מיכון חדשני, טכנולוגיה חדשה, ומיכון חוסך כח אדם". 
על בסיס הסכם זה, נעשתה עבודת מטה ע"י הגורמים המקצועיים במשרד בשיתוף עם אנשי האוצר, לטובת גיבוש הקריטריונים לתמיכה כאמור, ומכאן נוהל זה שלפנינו.  עדכונים

מצ"ב עדכונים לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות הכולל תוספת של מכונות מאושרות לנוהל .
בהתאם להיענות הגבוהה של החקלאים לנוהל ובהתאם להפעלת המהנדסים של המנהלת, נראה שלפחות בחודשים הראשונים של הפעלת הנוהל, נפרסם עדכונים לרשימה כדוגמת עדכון זה מידי עשרה ימים.​

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל ​- עדכון מס' 3​

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 6​
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 7​​
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - ע​​דכון מס' 8
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 9 
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל- עדכון מס' 10 
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 11​
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 12
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 13
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 14
​​תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 15

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 16

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 17

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020